środa, 7 grudnia 2022

ANIOŁKI - KONKURS PLASTYCZNY

 Przypominamy i zachęcamy dzieci - uczniów klas I - III do udziału w konkursie. Już napływają pierwsze prace. Poniżej  regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ANIOŁKI”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ FILIĘ 31 MBP W KATOWICACHUCZESTNICY


 • Uczestnikami konkursu są dzieci klas I - III

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Praca nie może być zbiorowa.

TECHNIKA I FORMAT

 • Na konkurs można złożyć prace wykonane w różnych technikach plastycznych wykorzystując farby, plastelinę, kolorowy papier, bibułę, mulinę, brokat, piórka, grysik, ryż itp.

 • .Rysunki wykonane tylko kredkami lub pisakami nie będą brane pod uwagę.

 • Format prac: A3, A4 (kartki z bloku rysunkowego lub technicznego – białe lub kolorowe)

 • Prace rodziców nie będą oceniane.

 • Prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: Imię i nazwisko, wiek, klasa. ( na odwrocie strony)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Prace należy składać w terminie:


od 1 grudnia 2022 do 15 grudnia 2022 r.

w F.31 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 4c


 • Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenie nagród

20.12 2022 r.


 • Zdjęcia wszystkich prac umieszczone będą na blogu biblioteki:


filia31@mbp.katowice.pl


 • Nagrodzone prace wystawione będą w bibliotece.ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

wtorek, 6 grudnia 2022

DZIEŃ ANIOŁA

6 grudnia najczęściej kojarzony jest ze Dniem Mikołaja, ale w tym czasie obchodzony jest również Dzień Anioła.


Słowo „anioł” pochodzi z greckiego angelos i brzmi podobnie w wielu językach na całym świecie. Anioł to istota nadprzyrodzona, która jest posłańcem niebios i pośredniczy między Bogiem a człowiekiem. Biblia przedstawia nam z imienia trzech archaniołów: Gabriela, Rafała i Michała


Imię archanioła Michała pochodzi od hebrajskiego Mika’el i oznacza dosłownie „któż jak Bóg” Jest patronem złotników, żołnierzy, aptekarzy, krawców, szklarzy, malarzy, piekarzy, kupców.Wzywany jest także w przypadku wystąpienia błyskawic i niepogody. Jako że wstawia się u Boga za ludźmi umierającymi, jest również postrzegany jako patron umierających. Warto dodać, że archanioł Michał jest czczony nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale też w judaizmie, islamie i prawosławiu. Michał Archanioł był symbolem Ukrainy w herbie z czasów powstania styczniowego.Imię Gabriel - w hebrajskim Geber’el składa się z dwóch wyrazów, czyli geber, co znaczy „silny” oraz el - „Pan Bóg”. 
 Archanioł Gabriel w Biblii zwiastował Maryi narodzenie Jezusa, powiadomił o tym także Św. Józefa.  Kościół katolicki uznaje go za patrona telefonu, radia i telewizji. Jest także opiekunem doręczycieli, urzędników pocztowych, posłańców. 


 

Imię archanioła Rafała także pochodzi z hebrajskiego. Rapha’el znaczy „Bóg uzdrawia”, „Bóg uleczył” 
Patron chorych, pielgrzymów i podróżnych. Opiekun aptekarzy, górników, marynarzy i emigrantów. Poza religią chrześcijańską czczony jest także w judaizmie. 

Aniołowie nasi..."


Ich głos jest jak strumień leśny
Delikatnie śpiewa pieśni
Które tylko w głębi ciszy
Serce, a nie ucho słyszy
Dotyk dłoni- powiew wiatru
Delikatnie muska ramię
Aby przebyć bez upadku
Drogę, co przed nami stanie
Za dnia wciąż przy naszym boku
W nocy siedzą u wezgłowia
Niestrudzeni, niewidoczni
Liczą wypaplane słowa
Wypaplane, wykrzyczane
Te bolesne i te słodkie
Przebierają jak mak z grochem
Prosząc Boga tysiąckrotnie
By ich podopiecznych błędy
W wielkim swoim zmiłowaniu
Złożył w niepamięci czasu
Jak my głowę na posłaniu
A gdy w słońcu świat się budzi
Aby pędzić poprzez życie
Oni kroczą znów do ludzi
Rozwijając skrzydła skrycie

                                                                     Agnieszka Lisowska
                                                                                                  www.serafia.manifo.cmLudzie bowiem to anioły bez skrzydeł, i to jest właśnie takie piękne, urodzić się bez skrzydeł i wyhodować je sobie [...].
                                                                                         José Saramago

 Jestem przekonany ze anioły nie pogardzają ludźmi w tym stopniu, co ludzie sobą wzajemnie.  
                                                                                               Monteskiusz  


„Anioły nie muszą widzieć, aby wiedzieć, w przeciwieństwie do ludzi, którzy nawet widząc – nie wiedzą.”
                                                                                       Dorota Terakowska

Istnieją jeszcze na tym świecie ..::anioły::..
Są nimi ci, którzy w ciemne życie innych
wnoszą promień słońca, iskierkę radości z raju.
Żyją i pracują dla tych którym szczęście nie sprzyja.
Nie liczą godzin, nie pytają się o zapłatę.
Ich miłość jest ponad to.
Gdyby nie istnieli, wielu pozostałoby niezauważonych,
nie miałoby żadnego wsparcia,
nie doświadczyło żadnej pomocy
ani nie spotkało przyjaźni.
Masz problem. Wszystko stoi w miejscu.
Po prostu nie idzie Ci. Aż tu nagle ktoś,
pod wpływem niewidocznej anteny natchnienia,
otrzymuje podpowiedź, by z Tobą porozmawiać,
podejść do Ciebie, pomóc, pocieszyć, dać jakiś znak.
Wskazuje wyjście z opresji i pomaga uczynić
ten decydujący krok.
"Jesteś ..::aniołem::.." - mówisz wtedy.
Ciemności się rozwiały i znikły troski.
Życie znowu pojaśniało.
Istnieją jeszcze wśród nas ..::anioły::..
Czynią cuda, sami o tym nie wiedząc.
   Posłańcy Pana Boga są interesującym tematem dla autorów książek.


PRZECZYTAJCIE:


istnieje  gatunek, po angielsku określany jako angel fantasy, czyli fantastyka anielska.

W Polsce ten nurt reprezentują  powieści i opowiadania Mai Lidii Kossakowskiej.


 
O ANIOŁACH :


 

                                                          F.31ZANIOŁEM W TYTULE: ( książki znajdują się w różnych filiach MBP)
4 tomowy cykl: PIELĘNIARKI

 

 
 


 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY :

 


Cykl: Małe Licho -5 tomów


                                    CYKL: ANIOŁKI  9 tomów

                                        :


KSAWERY PRUSZYŃSKI ( 115 ROCZNICA URODZIN)

 


                                                         04.12.1907 - 13.06.1950                                                                                www.biografia24.pl


 Polski prawnik, reporter, publicysta, literat, dyplomata, przedstawiciel literatury faktu.

                     Nazywano go Księciem reportażu.Pruszyński "sprawił, że reportaż stał się nie tylko produktem oka, ale również i umysłu".

                                                                             R. Kapuściński
 • Urodził się na Wołyniu– 4 grudnia 1907 roku w Wolicy Kierekieszynej pod Starokonstantynowem. Pochodził z rodziny ziemiańskiej.
 • W 1919 r., po wybuchu rewolucji, wraz z rodziną przyjechał do Polski. Był absolwentem gimnazjum jezuitów w Chyrowie, gdzie uzyskał maturę.

 •  Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studia ukończył w 1932 roku. Na studiach angażuje się w działalność polityczno-publicystyczną. Wiąże się ze środowiskiem pism „Myśl Mocarstwowa” i „Bunt Młodych”, które skupiało młodych konserwatystów o bliskich mu sympatiach piłsudczykowskich.
 • Dzięki prof. S. Estreicherowi rozpoczyna pracę w w znanym krakowskim dzienniku "Czas" i w ten sposób rozpoczyna dziennikarsko-reporterską karierę. Publikuje pierwsze reportaże (z wycieczki Polaków do Budapesztu).


                                           
www.polityka.pl
 • W 1931 artykuły Pruszyńskiego ukazują się w redagowanym przez Jerzego Giedroycia  „Buncie Młodych ”oraz w krakowskim „Przeglądzie Współczesnym” Zajmuje się zarówno sprawami lokalnymi, jak i polityką międzynarodową, a także recenzuje książki.


 • W 1932 r. opublikował debiutancką książkę pod tytułem „Sarajewo 1914, Szanghaj 1932, Gdańsk 193?” w której autor stawia tezę, że z polsko-niemieckiego konfliktu o Gdańsk wybuchnie w przyszłości wojna światowa.


 • W wileńskim „Słowie” opublikował cykl reportaży z Palestyny, wydany w 1933 w książce „Palestyna po raz trzeci”. Dominowała problematyka żydowska, reportaże to relacje z przebiegu osadnictwa żydowskiego w Palestynie i komplikacje z nim związane.


 • Od 1935 r. stale współpracował z „Wiadomościami Literackimi” i jako korespondent tego wydawnictwa w 1936 wyjechał do Hiszpanii. Pisał wówczas znakomite reportaże,„ Powstaje książka "W czerwonej Hiszpanii” 
 
 • Wziął udział w Kampanii Wrześniowej, po której zbiegł z ojczyzny, by zaciągnąć się do polskiej armii na Zachodzie. Jako żołnierz Brygady Podhalańskiej brał udział w walkach o Narvik, gdzie odznaczył się szczególnym bohaterstwem, za które uhonorowano go Krzyżem Walecznych Zapis wojennych i emigracyjnych doświadczeń zawarł w głośnej powieści „Droga wiodła przez Narvik” i dwu zbiorach opowiadań: „Trzynaście opowieści” i „Karabela z Meschedu”.Był osobistym sekretarzem gen. W. Sikorskiego.                                                       1942 rok

 • W 1941 roku znalazł się w Kujbyszewie, gdzie przez rok pracował jako attaché prasowy przeniesionej z Moskwy ambasady polskiej. Tam właśnie napisał sławny artykuł "Wobec Rosji", po którym zyskał w Londynie miano zdrajcy polskich interesów, tylko dlatego że trzeźwo ocenił nierealność utrzymania po wojnie Wilna i Lwowa.

 • Jako czołgista walczył na froncie francuskim, w 1944 odnosząc ciężkie rany w bitwie pod Falaise. Dostał wtedy drugi Krzyż Walecznych.

 • Wrócił do kraju w sierpniu 1945 r. Pisał m.in. dla „Odrodzenia”, wydał „Margrabiego Wielopolskiego” i zbiór opowiadań pt. „Trzynaście opowieści”. Rozpoczął też pracę w służbie dyplomatycznej komunistycznego państwa. Był członkiem delegacji polskiej przy ONZ, następnie od 1948 r. pełnił funkcję ministra pełnomocnego w Hadze.

     

     Książki o  Ksawerym Pruszyńskim:F.13, 28


F.6,12,13,14


JAKI BYŁ?


 • Egocentryk przede wszystkim bardzo cenił swoją twórczość.

 • Nie pił, nie palił...

Wacław A. Zbyszewski, Wspomnienie o Ksawerym Pruszyńskim, [w:] W. A. Zbyszewski, Ludzie, których znałem, Warszawa 2020

"To była kometa, która spadła z niewygasłym żarem. Zalśniła dopiero na naszym literackim niebie" 

                                                                             A.Słonimski.

To nie był polityk ani dyplomata bawiący się piórem, ale pisarz tak żarliwy i życia ciekawy, że musiał być wszędzie, musiał widzieć wszystko".

                                                              www.polskieradio,pl


 • Pruszyński zginął w wypadku samochodowym 13 VI 1950 r. w Niemczech. Wokół jego śmierci błyskawicznie zaczęły narastać teorie spiskowe. Pruszyński miał być rzekomo kolejną ofiarą stalinowskich czystek. Inni twierdzili, że za wypadek odpowiada wywiad brytyjski Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


                                                                  www.wikipedia.pl

ANIOŁKI - KONKURS PLASTYCZNY

 Przypominamy i zachęcamy dzieci - uczniów klas I - III do udziału w konkursie. Już napływają pierwsze prace. Poniżej  regulamin konkursu. R...